Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Sparen Geld gidsHandig overzicht met voor spaarders interessante links
  Wij verstrekken geldleningen op basis van onderpand bijv
  Ik koop een huis en ik heb een hypotheekakte en een transportakte nodig

De koers of notering is onderworpen aan een noteringsschaal.

Beurs Koers

De refertekoers wordt in dit geval aangepast met de voorgeschreven koersschommeling en de noteringscyclus herbegint met een vooropening, interventie en een nieuwe koersvorming. Artwork Systems Artwork Systems is na de inzinking van augustus niet verder gedaald. Pas als alle ongelimiteerde orders zijn uitgevoerd, komen de limietorders waarvan de limiet de gevormde koers is in aanmerking. Dit betekent een gemiddelde prijs per effect van 6 467. De koers wordt de prijs waaraan het grootste aantal effecten kan verhandeld worden en waaraan het kleinste aantal niet verhandelbare effecten overblijft. Ook de ongelimiteerde verkooporders worden uitgevoerd. Op deze manier kan men alsnog een tegenpartij proberen te vinden voor wat aan vraag en aanbod in de markt overblijft meteen na de bekendmaking van de koers, waardoor dan ook een hoger aantal effecten kan worden verhandeld. Afhankelijk van de waarde van een effect zal de gevormde koers een veelvoud zijn van een afgesproken getal. Fifth Avenue blijft duurste winkelstraat ter wereld. Een order zonder geldigheidsduur wordt 3 maanden behouden. De koers of notering is onderworpen aan een noteringsschaal.

Men kan dus nergens geen koers vinden waar vraag gelijk is aan aanbod dus nemen we deze koers als waaraan het hoogste aantal effecten kan verhandeld worden en met het kleinste aantal niet-verhandelbare effecten. Maximaal 1 enkel aankooporder OPG wordt slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Het effect XYZ, noteerde bij afsluiting van de jongste beurszitting 706 BEF. Hij weet ook reeds vooraf dat het order meteen bij invoer zal worden uitgevoerd. De orders kunnen ingedeeld worden in 3 groepen, nl. Alle verkopers die een limietorder met een lagere limiet dan 708 Bef. Er gelden geen limieten over het maximale gewicht van een aandeel in de Bel 20-index.

De duur van deze fases is afhankelijk van het marktsegment. Voor de Termijnmarkt neemt de vooropening ongeveer 1 uur in beslag. Terwijl de Indiase bedrijven in Europa staalbedrijven komen opkopen, bouwen ook de Chinezen duidelijk verder aan de copie van het Westerse kapitalistisch model. Aangezien er geen enkel limietorder in de markt aanwezig was voor een prijs hoger dan 708 Bef. Dit order kan bijgevolg aan verschillende minder interessante prijzen worden uitgevoerd. De overige aankooporders zonder limiet OPG zijn nu limietorders geworden aan fixingprijs 708 Bef.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.