Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Flexibel beleggingsfonds in aandelen of obligaties
  Corus is in de plaats gekomen van Hoogovens in de AEX index
  De rentevoet is altijd vast voor de hele looptijd van het krediet

De intresten van deze leningen zijn fiscaal niet aftrekbaar als een beroepskost en kunnen eventueel onder het systeem van de gewone interestaftrek vallen.

Lening Aftrekbaar

Bij sommige wedstrijden is de politie nadrukkelijk. Kleine verbouwingen aan uw woning, de aankoop van een nieuwe computer, de organisatie van een huwelijksreceptie, de aankoop van een nieuwe of tweedehandse wagen. De Koning benoemt, voor een termijn van zes jaar, een voorzitter die gekozen wordt uit de leden van de commissie bedoeld in artikel 41, § 2, vijfde lid, van de wet van 9 juli 1975. De persoon uit het voorbeeld koos voor maandelijkse stortingen in een traditioneel fonds. Premier Guy Verhofstadt maakte dinsdag 16 mei bekend dat hij werkt aan een nieuwe versoepeling van de regeling voor. De Europese Commissie stelt voor om prijzen van vliegtuigtickets transparanter te maken. De sectie kan een beroep doen op deskundigen die geen beslissende stem hebben. De minister die bevoegd is voor Economie kan een waarnemer bij de sectie afvaardigen. Op een tijdshorizon van 20 jaar is ook dit laatste verdedigbaar. De Belgische internetpolitie Federal Computer Crime Unit FCCU heeft vorig jaar 1.

Betaal je niet elke maand trouw een gedeelte van het geleende bedrag terug plus intresten, dan verkoopt de bank je pand en recupereert ze het geleende bedrag. Dat kan onder meer door trappen te adopteren voor 250 euro, of vierkante centimeters voor 1 euro. Wanneer de rentevoeten van de kredieten sterk dalen, kan een overnamekrediet een interessante mogelijkheid zijn voor kredietnemers die voorheen een krediet hebben afgesloten aan hogere rentevoeten. La connexion avec notre ordinateur central est interrompue pour une période indéterminée. Sinds 1939 is dronkenschap op openbare plaatsen strafbaar in ons land. De aftrek van de intresten is evenwel ook beperkt tot het belastbare bedrag van de onroerende inkomsten van het jaar waarin de intresten betaald werden. Onroerende inkomsten zijn de belastbare inkomsten in verband met woningen, gebouwen, gronden, enz. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Veel benefietacties moeten bovendien nog op gang komen. De senaatscommissie Binnenlandse Zaken, waarvan Stefaan ondervoorzitter is, heeft de voorbije maanden intensief.

De persoon uit ons voorbeeld koopt een pand aan voor 100. Dat is een veertigste van het budget dat voor de dringende restauratie nodig is. Het voorstel houdt rekening met de belangen van de verzekeraar en vermeldt expliciet het principe dat bij een verhoogd risico de « normale » premie aangepast, casu quo verhoogd kan worden. De tarieven van de woonkredieten zijn ondertussen gedaald. Afgelopen zondag werd Stefaan verkozen als gemeenteraadslid in Gent! Stefaan wenst dan ook al zijn kiezers te bedanken. Samen met uw kantoordirecteur of adviseur bekijkt u de verhouding tussen uw maandelijkse inkomsten en de afbetaling die u maandelijks zal moeten verrichten. Het gaat in de eerste plaats om de restauratie van publiek toegankelijke monumenten, maar kan uitgebreid worden tot de aankoop van kunstwerken. Voorwaarden en modaliteiten van de gewone intrestaftrek. Een verstandige keuze tussen deze twee stelsels vergt meestal een simulatie.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.