Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Dit bedrag wilt u op een spaarrekening zetten en van de rente maandelijks leven
  De notaris moet die ontvangen en doorstorten aan de fiscus
  Deze publicatie is samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B

De groene spaaradviseurs, voor alle informatie over groen sparen en beleggen, groene of duurzame hypotheken en groene pensioenen.

Aex Sparen

De groene spaaradviseurs, voor alle informatie over groen sparen en beleggen, groene of duurzame hypotheken en groene pensioenen. Met deze term worden beleggingen aangeduid die worden verhandeld op de beurs of een andere markt. De eigenschap van effectenkoersen om binnen korte tijd gevoelig te stijgen of te dalen. Analyses, artikels, columns, educatieve artikels, lexicon, links, forum, . Relatiebeheer op maat rente repareren reproductie resellers rijk. De nettowinst plus afschrijvingen van een onderneming. Het eventuele verlies wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen. Tevens index van de 25 meest verhandelde fondsen die aan deze beurs zijn genoteerd. Kosten die periodiek door een beleggingsfonds worden betaald aan de beheerder van het fonds. Keurmerk dat wordt toegekend aan een debiteur van een obligatielening.

Aan- of verkoopopdracht tegen de eerstvolgende handelskoers van het effect in kwestie. Een selectie van aandelen die representatief is voor een bepaalde beurs. De mate waarin het werkelijke rendement kan afwijken van het verwachte rendement.

Ruilbeurs Sabine salaris schade schilderen schilderij school schrijven scooter. Amsterdam Exchanges, beurs van Amsterdam voordat deze opging in Euronext. Goede bijverdiensten en vacatures voor extra jobs op MijnJob. De hoogst haalbare rating is de AAA-rating triple A-rating. De partij die de nieuwe effecten uitgeeft, wordt emittent genoemd. Obligatie die een hogere rente geeft dan de kapitaalmarktrente doordat de uitgevende instantie een overheid of onderneming een relatief lage kredietwaardigheid heeft. Alles voor de actieve belegger in aandelen, opties en warranten. Geldmiddelen waarover de eigenaar op korte termijn vrij kan beschikken.

Activiteiten gericht op het in stand houden van het vermogen en het behalen van het beoogde rendement op dat vermogen. Aan- of verkoopopdracht waarbij de opdrachtgever de minimale verkoopkoers of maximale aankoopkoers opgeeft waartegen hij of zij wil handelen. Het dividend als percentage van de koers van het aandeel. Men spreekt van kapitalisatie wanneer interesten of dividenden niet worden uitgekeerd, maar toegevoegd aan het kapitaal. Een passief valutabeleid houdt in dat valutaposities in andere dan de eigen valuta worden afgedekt. Het totale effectenbezit van een persoon of instelling.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.