Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Persoonlijk en makkelijk online geld lenen in Belgie
  De Analyses zijn gemaakt door Tom Lassing tenzij anders aangegeven
  Geld lenen aan derden is wettelijk gereglementeerd

De formule is interessant indien de rentevoeten weer stijgen.

Hypotheek Rente Vergelijk

Ze houdt rekening met hun ligging, de watertoets, de afstand tot een woonkern. Na al deze stappen wordt uw aanvraag verstuurd en zal u eveneens een kopij krijgen in uw mailbox. Europese Unie, waaraan steeds belangrijker bevoegdheden worden overgedragen. Niet alleen is het een middel om banen te behouden, maar ook om nieuwe te cre\'ebren. Deze situatie blijkt vooral voor te komen in de steden, waar het gemiddelde gezinsinkomen van de huurders lager uitvalt. Van deze instrumenten wordt verwacht dat ze in de komende jaren de kinderschoenen ontgroeien en op het terrein ruimer ingang vinden. Nee! Die krijg je alleen als je de huur echt niet allen kunt opbrengen. Uit de toepassing in de praktijk is gebleken dat er nog een aantal lacunes bestaan in de beoordeling van de kwaliteit van de woning. De opbrengst van de heffing moet wel besteed worden aan een gemeentelijk woonbeleid. Geen geld voor twee kinderen? Nou dan houd je het toch bij 1.

De beleidsoptie hierbij is leegstand op een meer gefundeerde wijze te detecteren. Dit zijn er gemiddeld ongeveer 20 per werkdag of ongeveer 5. De uiteindelijke opbrengst van de eigen heffing kan dan als middel ingezet worden binnen de uitwerking van het lokaal woonbeleid. Verkavelingen willen een mix realiseren van woningen zowel bestemd voor huur en koop als met sociale en residenti\'eble doeleinden. De basis voor deze grondige wijziging was het enorme aantal bezwaarschriften en betwistingen van getroffen burgers. De harmonisering van deze leningen kan de effici\'ebntie van dit instrument verhogen. Naast het gebrek aan eenvormigheid blijkt dat de initiatiefnemers in toenemende mate vragende partij zijn voor een toewijzingsbeleid dat aangepast is aan de lokale situatie. Sinds de tweede helft van de jaren negentig schenkt het Vlaams woonbeleid veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit van de woningen. Met het gevaar van negatieve selectie wordt het volgende bedoeld. Ach, als we ooit dat stelsel willen loslaten, moet dat wel kunnen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.