Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Wilt u een aanvullende hypotheek voor uw verbouwing. Maak dan een afspraak met de Postbank hypo
  Vul hiernaast uw gegevens in en we bezorgen u de nodige informatie
  Zodra de overeenkomst is ondertekend kan u over het geld beschikken

De financiering van de afdeling hout werd toevertrouwd aan Sowalfin (waarborgen voor de aanmoediging van de verticilarisering van de Waalse sector bosbouw).

Financiering Van

De gewone werkingskosten van het Vlaams Parlement worden gefinancierd door een dotatie van de Vlaamse Gemeenschap. StudiebegeleidingIndividuele begeleiding door een assistent indien noodzakelijk, op punctuele basis. Jaarlijks kent het FWO-Vlaanderen voor alle studierichtingen de zgn. Onderaan staan de linken naar de externe vacatures, voor academisch en administratief personeel. Deze dotatie wordt jaarlijks bepaald en uitgetrokken op de uitgavenbegroting. Als u zich aanmeldt, kunt u ook de interne vacatures raadplegen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.