Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Want inmiddel sparen miljoenen Nederlanders elektronisch tijdens het winkelen
  Maar na verloop van tijd gaan de maandlasten toch omhoog
  Een paradijs Gezellige eethuisjes en gastronomische restaurants voor lekkerbekken

De Stichting heeft uitsluitend inkomsten uit beleggingen.

Stichting Financiering Voortzetting

De Stichting heeft uitsluitend inkomsten uit beleggingen. Vooral voor huizenbezitters biedt een dergelijke verzekering extra zekerheid. Over vier jaar leidt de afschaffing van de vervolguitkering tot enige besparing voor de Stichting. Openbaar Vervoer hanteert doorsneepremies voor de pensioenen. Voortzetting van pensioenopbouw bij werkloosheid is ook nooit een overheidstaak geweest. Wordt wel toegepast als een schip van eigenaar verwisselt. Een recente evaluatie laat uitsluitend positieve geluiden horen over de Arbeidsadviseur. Het eerste half jaar van uw werkloosheid bouwt u dus geen pensioenrechten op. Het is een ander begrip dan het begrip dienstjaren.

Deze voorspelling maakte het UWV, de uitvoerder van de WW, onlangs bekend. Stel, u bent op 30-jarige leeftijd in dienst getreden. Uitkomst van een premieberekening zonder rekening te houden met slecht schadeverloop. Als u ontslagen bent of als u weet dat u binnenkort ontslagen wordt, is het belangrijk dat u zich zo snel mogelijk uiterlijk een dag nadat u werkloos bent geworden, inschrijft bij het Centrum Werk en Inkomen CWI. Kabinet wil werknemers in ziektewet stimuleren te re-integreren. Er geldt een eenmalige wachtperiode van een half jaar. Als u ontslag krijgt, kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen. Pensioenopbouw kan, na ontslag, wettelijk worden voortgezet door het FVP.

Bovenstaande berekening is slechts een voorbeeld en gebaseerd op eindloonregeling. Mochten er achteraf feiten of omstandigheden aan het licht komen die een heropening van de zaak wettigen, dan kan een finale kwijting soms toch worden opengebroken. Zodra u werkloos wordt, stopt in principe uw deelneming aan de pensioenregeling van Corus. In de institute cargo clauses heet deze uitsluiting war exclusion clause. Dat betekent dat op verschillende tijdstippen de volgende wijzigingen zullen worden doorgevoerd. Zo wordt een forse achteruitgang in inkomen voor uw nabestaande voorkomen. Ook de stijging van de pensioenpremies spelen hierbij een rol. Pensioenleeftijd volgens uw pensioenregeling is 65 jaar en u wordt op uw 58ste ontslagen. Kwitantie waarin wordt getekend voor een algehele en definitieve schaderegeling c. In de jaren negentig waren de baten en lasten redelijk in evenwicht en nam het vermogen toe. Het betreft hier uitgaven voor werkloze werknemers van 40 jaar en ouder.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.