Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De rente staat momenteel op een historisch laag niveau
  Johan de Witt Waerdye van Lyf renten Naer proportie van Los renten
  Je kunt het te smoren vlees ook van te voren marineren

De Nationale Delcrederedienst zal u regelmatig informeren over het verloop van de procedure.

Rente Verloop

Men kan zich op verjaring beroepen in elke stand van het geding, zelfs indien de zaak voor het hof van beroep komt. Uw dossierbeheerder zal u vragen hem een kopie van alle contractuele documenten te bezorgen, samen met uw recente correspondentie met de klant. Er kunnen zich in de praktijk echter wel verschillen voordoen. Voor de lener neemt de terugbetalingslast dan ook af met de tijd. De jaarlijkse terugbetaling van het kapitaal is altijd gelijk.

Men kan maar iets door verjaring verkrijgen mits een voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar, niet dubbelzinnig bezit als eigenaar. Hou hier rekening mee en vergelijk dus wat te vergelijken is. Als u het wenst, kan de Nationale Delcrederedienst zijn interventie bij uw klant uitstellen. In eerste instantie zult u een minnelijke oplossing, die uw toekomstige relatie met de klant niet in het gedrang brengt, verkiezen boven een inningsprocedure. Bespreek dit met de Nationale Delcrederedienst, die zal nagaan of een minnelijke regeling het risico niet zal vergroten. Het vergoede percentage verschilt van het gedekte percentage.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.