Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Want inmiddel sparen miljoenen Nederlanders elektronisch tijdens het winkelen
  Maar na verloop van tijd gaan de maandlasten toch omhoog
  Een paradijs Gezellige eethuisjes en gastronomische restaurants voor lekkerbekken

De Gulden Belofte is een unieke en stijlvolle locatie .

Gulden

De Gulden Belofte is een unieke en stijlvolle locatie . In nevenstaande figuur staat een andere constructie voor f in een 3-4-5-driehoek. De getallen in deze rij heten Getallen van Lucas Lucas-numbers; zie ook Referenties. Deze cirkel is ook de omcirkel van de te construeren regelmatige vijfhoek. We bekijken de oppervlaktes V van de verschillende driehoeken in figuur 8. In figuur 1 is ook de constructie van het punt C aangegeven. De eerste 40 termen van de bijbehorende Lucas-rij staan in de volgende tabel. De lijn door het hoekpunt B is de bissectrice van hoek B.

In figuur 2 is voortgebouwd op de constructie van figuur 1.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.