Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Persoonlijk en makkelijk online geld lenen in Belgie
  Veel geldverstrekkers willen dit risico niet aangaan en
  Wij zijn één van de grootste specialisten wat betreft lenen

De Brussels Investment Club BIC bestaat al meer dan dertig jaar.

Hypotheekrente 10 Jaar

Maar het evenwicht tussen de vraag en het aanbod is wankel en kan op elk moment verbroken worden, bijvoorbeeld door een verhoging van de hypotheekrente. Daarnaast zien we eveneens een tendens naar extramuralisering van de zorgverstrekking en naar meer thuiszorg. De Brussels Investment Club BIC bestaat al meer dan dertig jaar. De harmonisering van deze leningen kan de effici\'ebntie van dit instrument verhogen. Een zeer langlopende hypotheekrente is een voorstel dat de moeite loont om uitgediept te worden. Redacteur Luc Coppens plaatst elke maandag financiële, fiscale en andere aspecten van de gezinsportefeuille in een ruimer perspectief. Niettemin moet de vraag gesteld worden of het naast elkaar bestaan van leningen met elk eigen voorwaarden wel een klantvriendelijke aanpak is. Gewest, in de vorm van een partnerschap tussen de openbare en de privé-sector. De basis voor deze grondige wijziging was het enorme aantal bezwaarschriften en betwistingen van getroffen burgers. De Regering zal de problematiek van de kostprijs van de lasten voor sociale huurwoningen bestuderen teneinde deze kost voor de huurders te verminderen.

Daarbij dient te worden gestreefd naar een taakverdeling met maximale afstemming voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens. Tevens is het belangrijk dat de renovatie kwaliteitsvol en duurzaam wordt uitgevoerd door geregistreerde aannemers. Uit de toepassing in de praktijk is gebleken dat er nog een aantal lacunes bestaan in de beoordeling van de kwaliteit van de woning. Maar tevens zal worden nagegaan in welke mate de elementen van het decretaal bepaalde recht op wonen beter kunnen worden vervuld. Het stelsel beoogt eveneens de verbetering van de kwaliteit van het patrimonium. Daarom wordt het begrip \'93groot gezin\'94 verruimd tot gezinnen met minstens \'e9\'e9n kind ten laste. Hierdoor hebben financieel en sociaal zwakke groepen weinig keuze zodat ze aangewezen zijn op de private huurmarkt. Vooraleer u een lening aangaat, is het belangrijk na te gaan hoeveel u maandelijks kan besteden aan de afbetaling. Lagere Amerikaanse woningprijzen wegen op de groei, maar ook op de inflatie. Uw privévermogen bestaat uit verschillende, soms verrassende elementen. Door de toename van het aantal huishoudens is de druk op de woningmarkt toegenomen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.