Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Turkse deel op 173 punten niet voldoet aan deze IFC richtlijnen
  De Analyses zijn gemaakt door Tom Lassing tenzij anders aangegeven
  Kredietkaart met snel en voordelig krediet

Dat kan via de Regeling Durfkapitaal, in de volksmond bekend als de tante Agaath-lening.

Lening Familie

Een businessplan ontstaat in de loop van de tijd en wordt steeds uitgebreider en concreter. Voor de fiscus bestaat Tante Agaath alleen nog officieus. Slaagt u als startende ondernemer, dan heeft uw financier fiscaal voordeel door de belastingvrije rente-ontvangsten.

Heb je al inzicht in de kostprijs van het product of de dienst? Zo ja, hoe is deze opgebouwd. Voor veel startende ondernemers is de financiële kant van hun onderneming min of meer een ‘black box’. Beschrijf in een overzicht als hierna volgt welke omzet en kosten je verwacht te maken in het eerste en tweede jaar. De alimentatie die u maandelijks betaalt is een vaste last en geen schuld.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.