Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Turkse deel op 173 punten niet voldoet aan deze IFC richtlijnen
  Veel geldverstrekkers willen dit risico niet aangaan en
  Ik werk ook fulltime en volg daarnaast ook een avondstudie HBO

Daarom wil Agalev dat de overheid duurzaam sparen en beleggen stimuleert.

Groen Sparen

Groen! Dendermonde wil solidair zijn met al wie het moeilijk heeft. Wat goed is voor kinderen, is ook goed voor alle volwassenen. Groen! plaatst niet de auto, maar de leefkwaliteit van onze stad centraal. Iedere burger kan zich rechtstreeks wenden tot de gemeenteraad. Daarom wil Agalev dat de overheid duurzaam sparen en beleggen stimuleert. Hefboom ondersteunt de oprichting en ontwikkeling van solidaire ondernemingen in Vlaanderen en Brussel. Vandaar de titel van dit ambitieuze plan dat GROEN! voorstelt voor de jeugd in Wervik-Geluwe. Vooreerst wil GROEN! een structurele maatregel inbouwen, zodat het volgende gemeentebestuur verplicht wordt om rekening te houden met kinderen en jongeren. Volksraad-pleging moet voor elke beslissing die een zware impact heeft of die iedereen aanbelangt. De Franse en Waalse aanwezigen,alsook de Franse zender FR3 vroegen zich af waarom er geen Vlaamse verkozenen des volks aanwezig waren . Groen! Dendermonde kiest voor levenskwaliteit voor ons, onze kinderen en kleinkinderen .

Groen! wil werken aan tewerkstelling van mindervaliden binnen de gemeentelijke instanties. Netwerk Vlaanderen is een pluralistische beweging die de bestaande geldcultus wil doorprikken. Groen! wil meer natuurlijke afwatering en greppels. Gewone gloeilampen kan je vervangen door spaarlampen. Deze nieuw geplande Franse autosnelweg krijgt, als hij er komt, hoe dan ook aansluiting op het Belgisch wegennetwerk. De postcode die u intikte bestaat niet in Vlaanderen.

Toegankelijkheid gebouwen voor mindervaliden verbeteren. De inwoners, burgemeester en schepenen, lokale bedrijven, restaurants, café-uitbaters, scholen en instellingen, verenigingen, jong en oud, iedereen kan helpen om de criteria te vervullen die verbonden zijn aan de titel FairTradeGemeente. Gezinnen en bedrijven hiertoe stimuleren kan via de fiscaliteit. Alles voor de actieve belegger in aandelen, opties en warranten.

FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat die bepaalde gemeente én haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken. Inspraak wordt gegeven aan alle lagen en leeftijden van de bevolking van kinderen tot senioren. Bij elke aanleg of heraanleg van wegen, zullen we steeds vertrekken van voetgangers en fietsers. Om FairTradeGemeente te worden moeten 6 criteria vervuld worden. Ze stelt de huidige geldstromen en het intrestmechanisme in vraag en wil de consument bewust maken van de invloed die hij kan uitoefenen.

Analyses, artikels, columns, educatieve artikels, lexicon, links, forum, . Met frituren en eettenten willen we convenanten afsluiten om storend zwerfvuil te voorkomen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.