Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Want inmiddel sparen miljoenen Nederlanders elektronisch tijdens het winkelen
  Maar na verloop van tijd gaan de maandlasten toch omhoog
  Een paradijs Gezellige eethuisjes en gastronomische restaurants voor lekkerbekken

Daarmee is de financiering voor de aanleg Maasvlakte 2 rond.

Financiering

Leasing is een vorm van korte tot middellange 1-5 jaar financiering van bedrijfsgoederen. Een achtergestelde lening wordt daarom voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wel bij het eigen vermogen opgeteld. Daarmee is de financiering voor de aanleg Maasvlakte 2 rond. De politie laat een auto wegslepen in de Ankaradreef. Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. De woningcorporaties hebben vandaag ingestemd met een aangepast plan voor de financiering van extra investeringen in de veertig probleemwijken die door minister Vogelaar Wonen, Wijken, Integratie zijn aangewezen. De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen.

Zij willen hiermee tegemoetkomen aan bezwaren van de minister. Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht executie. Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. Havenbedrijf Rotterdam heeft een lening afgesloten van 450 miljoen euro met een bankenconsortium bestaande uit ING, Forits en Rabobank. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.