Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Want inmiddel sparen miljoenen Nederlanders elektronisch tijdens het winkelen
  Uw doelstellingen mbt de hypothecaire financiering
  Bekijk de aanbieders en vergelijk de rentetarieven

Co-financiering en micro-financiering zijn mogelijk.

Stichting Financiering

Omdat het publieke leenrecht gebaseerd is op de Nederlandse wet auteursrecht, heeft de Stichting Leenrecht de wettelijke verplichting de door haar ingezamelde fondsen te verdelen onder buitenlandse rechthebbenden. De verdeling van de vergoeding tussen auteurs, vertalers en illustratoren gebeurt op basis van een steekbroef. De financiering van het leenrecht wordt gedragen door de instellingen die uitlenen, de bibliotheken dus. Onderwijsaanbod van het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Co-financiering en micro-financiering zijn mogelijk. Erfgenamen van een overleden auteur kunnen zich niet laten inschrijven. Op dit ogenblik bestaat er geen overeenkomst op basis van wederkerigheid tussen Stichting Leenrecht en andere organisaties, noch een overeenkomst met individuele auteurs. Child Focus, het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, is een stichting naar Belgisch recht erkend als instelling van openbaar nut. Wetenschappelijke, gespecialiseerde en schoolbibliotheken zijn vrijgesteld. Eduniek adviseert en begeleidt professionals die met kinderen werken bv. De auteur ontvangt een vergoeding voor elke uitlening; per uitlening is een specifiek bedrag voorzien.

Informatie over het effect van de papierproductie op het milieu. De toestand in verband met het leenrecht in de Europese Unie. Prijsgegevens zijn afkomstig van het Centraal Boekhuis CB. Bovendien heeft de Duitse wetgever de richtlijn toegepast, altijd in artikel 27. Ook voor deze werken wordt een leenvergoeding betaald. Algemene en toeristische informatie over de Voerstreek.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.