Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Want inmiddel sparen miljoenen Nederlanders elektronisch tijdens het winkelen
  Maar na verloop van tijd gaan de maandlasten toch omhoog
  Een paradijs Gezellige eethuisjes en gastronomische restaurants voor lekkerbekken

Brief van de Stichting van de Arbeid aan de Tweede Kamer.

Pensioen Brief

Wilt u de model-brief liever niet gebruiken en geeft u de voorkeur aan een eigen tekst dan kan dat natuurlijk ook. Dit model is ook aan de aanwezigen op de ledenvergadering uitgereikt. Pensioenfondsen moeten zich meer dan ooit inspannen om de deskundigheid van hun bestuursleden en leden van deelnemersraden te bevorderen. Consumentenbond bij deze bijeenkomst aanwezig geweest.

In deze brief wil ik u in kennis stellen van het volgende. Onze medewerkers zijn iedere werkdag bereikbaar van 8 30 uur tot 17 30 uur. Geactualiseerde agenda met aanbevelingen voor het decentrale pensioenoverleg voor de komende jaren opgesteld door de Stichting van de Arbeid. Voor de goede orde en mogelijk ten overvloede merk ik nog op, dat de Nederlandse overheid niet verantwoordelijk is voor het realiseren van zorgvormen in het buitenland. Verscherpt PVK-toezicht op vermogenspositie van pensioenfondsen.

In deze nieuwsbrief willen u zo snel mogelijk informeren over wat we van plan zijn en uw medewerking vragen om dit samen te kunnen realiseren. Lees hem door en hopelijk kunt u zich vinden in de eerste 3 punten. In deze brief treft u de antwoorden op deze vragen aan. Sinds 1 januari 2008 is het jaarlijks aantal vakantiedagen met 1 dag verlaagd naar 30 dagen. Brief van de Stichting van de Arbeid aan de Tweede Kamer. Ruiter, namens de ondernemersleden in de SER, over het aanvullend SER-advies inz. Deze bijeenkomst stond enerzijds in het teken van de teleurstelling en boosheid over het niet aanpassen van de pensioenen en anderzijds vastbeslotenheid om ons te verzetten tegen het gevoerde wanbeleid.

Massaal uiten van ons ongenoegen aan de stichting pensioenfonds. Gezamenlijke verklaring nav het overleg op 8 mei jl. Hiermee kunnen wij verdere stappen nemen om onze invloed te vergroten. Op 18 maart hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.