Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Zeer grote fondsen zoals Robeco en Rorento doen het goedkoper met ongeveer 0
  Alles voor de actieve belegger in aandelen opties en warranten
  De Argentijnse banken hadden op maandag 21 januari geen dollars meer

Bij samengestelde rente wordt niet alleen rente ontvangen over de hoofdsom, maar ook over de in het verleden ontvangen rente.

Samengestelde Rente

Na een derde tussenvonnis heeft de Staat een schikkingaanbod aan Oltmans gedaan van f 1. Door de aanwas breidt het recht van de langstlevende zich uit. De minister van FinanciŽn heeft het volgende besloten. Spelfouten mag je natuurlijk rechtstreeks hierboven verbeteren. Scheidsgerecht zoals het Scheidsgerecht die in de akte van compromis vervatte opdracht verstaat. Was de energie op? Waren de grondstoffen op? Waren er misoogsten? Waren er natuurrampen? Nee, er was te weinig geld, daardoor te weinig vertrouwen, en daardoor kwam alles tot "stilstand".

Het betreffende gedeelte van dat adres wordt hierna weergegeven. Opbrengssten en of Ontvangsten kon je niet begroten. Al het voorgaande overziende komen arbiters in redelijkheid en billijkheid tot een bedrag van 6,4 miljoen gulden terzake van materiŽle schade en f 6OO. Alles over pensioenen, en een 'onafhankelijk en deskundig advies'. Het Scheidsgerecht zal in redelijkheid en billijkheid een bedrag vaststellen terzake van de materiele en ImmateriŽle schade die aan Oltmans vergoed dient te worden. De inzet van het proces was een eis tot schadevergoeding van 2,8 miljoen gulden voor de nu 75-jarige journalist, vanwege 'veertig jaar getreiter en gesar van het ministerie van Buitenlandse Zaken'. Het overbrengen van overledene van ziekenhuis naar huis of Rouwcentrum. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De Nederlandse Vereniging van Journalisten kwam op basis van een schatting van gederfde inkomsten op een bedrag van 2,8 miljoen. Eind jaren 20 kwam de Amerikaanse economie enorm in het slop. Het gebruik van orgel en organist bij deze diensten.

Voor vragen over de bovenstaande tekst, correcties en aanvullingen, is wellicht de Discussion-page de aangewezen plek. In 1964 heeft Oltmans een kort geding tegen de Staat aangespannen. Het is van belang dat het vertrouwen van het publiek in banken bewaard blijft. Hij moet zich laten omringen door bodyguards en onderhandelt met ministers en kardinalen. Acht dagen later, op 21 februari 1964, heeft de Minister echter de volgende instructie doen uitgaan.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.