Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Groensparen een goed alternatief met vaak nog een mooi rendement
  Het stilzwijgen van de kredietnemer staat gelijk met de weigering het contract te verlengen; in
  Bestaande pensioenplannen zullen aan de nieuwe wetgeving aangepast moeten worden

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen hypotheekrente en lost u niets af van de oorspronkelijke hypotheeksom.

Hypotheekrente Grafiek

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen hypotheekrente en lost u niets af van de oorspronkelijke hypotheeksom. Een bijzonder aspect van het risico van hypotheken is gelegen in het fiscale aspect. De netto maandelijkse lasten van een hypothecaire lening worden in hoge mate be´nvloed. Daarnaast betaalt u over het nog uitstaande hypotheekbedrag rente. Maar wat beinvloed nu precies de rente schommelingen. De rente die u over de hypotheeksom betaalt blijft hierdoor dus constant gedurende de gehele looptijd.

Een daling van de gemiddelde verkooptijd wijst dan ook op een prijsstijging. Bij een lineaire hypotheek betaalt u gedurende de looptijd maandelijks een vast bedrag als aflossing van uw lening. Vandaar dat we via deze weg u de mogelijkheid willen geven om elke hypotheek gerelateerde vraag te stellen. De stand van de economie is dan ook een belangrijke maatgever voor de woningmarkt. Dat is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt. De verhouding tussen vraag en aanbod van woningen is een belangrijke indicator voor de ontwikkeling van woningprijzen. Gemiddeld wordt een hypotheek voor uiterlijk 30 jaar afgesloten.

Bij de verkoop en aanschaf van een woning kunt u kosteloos de oude hypotheek aflossen en een andere hypotheek aangaan. Het is logisch dat bij elke informatie dat u tot zich neemt er twee vragen opkomen. De hoogte van de rente hoeft niet per definitie 30 jaar vastgezet te zijn. Er zijn veel verschillende soorten hypotheken met elk sterke en zwakke punten. Dit heeft als praktisch voordeel dat de belangstellenden al de gelegenheid krijgen elkaar te spreken en een consumptie te gebruiken. Het gevolg hiervan is dat dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks gelijk blijft.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.