Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Binnen enkele seconden klinkt het echter; ~Ik ben er wel geweest
  Bij het afsluiten van een hypotheek kiezen Nederlanders massaal voor een variabele rente
  De Europese dollarmakrt vertoonde in die periode een constante groei

Beveks zijn heel flexibel, en kunnen uiteenlopende beleggingen bevatten.

Rente Nl

Beveks zijn heel flexibel, en kunnen uiteenlopende beleggingen bevatten. Wel zij aangestipt dat er op dit gebied nagenoeg geen gedesaggregeerde informatie per bedrijfstak, per grootteklasse beschikbaar is. Wat de kredietvoorwaarden betreft, stelt het probleem van vergelijkbaarheid van binnenlandse bronnen zich niet. Vooreerst bepaalt u zelf welk deel van het kapitaal belegd zal worden vanaf 10. De risico’s zijn doorgaans groter dan bij obligaties; het rendement gewoonlijk ook. Op 18 november 2013 recupereert mevrouw Mertens 82.

De bovenstaande beschouwingen zijn onontbeerlijk om de beperkingen van de statistische inlichtingen goed te kunnen inschatten. Een beleggingsformule in beveks, die bijzondere fiscale voordelen voor vennootschappen biedt. Een bevek is een gemeenschappelijk beleggingsfonds dat een portefeuille aan roerende waarden beheert. Uit het voorgaande blijkt dat beide statistieken niet volledig met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht, al zou men kunnen verwachten dat de variaties in de uitstaande kredietbedragen dezelfde tendensen in de tijd vertonen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.