Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Het laagste bedrag dat de Stadsbank uitbetaalt is vijf gulden
  Veel geldverstrekkers willen dit risico niet aangaan en wijzen uw aanvraag af
  De uitkering bij overlijden waarmee de hypotheek geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost

Bestaande pensioenplannen zullen aan de nieuwe wetgeving aangepast moeten worden.

Wet Financiering Loopbaanonderbreking

Het wetsontwerp heeft dus betrekking op aanvullende pensioenen ten voordele van werknemers, zowel op sectoraal als op ondernemingsvlak. Voor vele werknemers zonder andere inkomsten vermindert bijgevolg het beschikbaar inkomen aanzienlijk op het ogenblik van pensionering. Bestaande pensioenplannen zullen aan de nieuwe wetgeving aangepast moeten worden. Op dit ogenblik zijn aanvullende pensioenen in de sector van de ziekenhuizen weinig ontwikkeld. De vraag zal gesteld moeten worden of het bestaande plan opgenomen zal worden in een sectoraal plan of er eventueel voor de opting out formule gekozen zal worden. Daarom wordt het principe van gewaarborgd minimumrendement uitgebreid. De discriminatie tussen werknemers en zelfstandigen is ongehoord alsof er twee soorten burgers bestaan. Een beperkte groep van zeer grote ziekenhuizen en voornamelijk van Academische Ziekenhuizen heeft een tweede pijler pensioenplan. Vanuit de bekommernis van sociale bescherming wenst de overheid te vermijden dat het beleggingsrisico in aanvullende pensioenplannen op de werknemers zou gelegd worden. OpeningsurenElke minister van middenstand die naam waardigtracht wel meerdere keren te sleutelen aan deopeningstijden.

Amendementen nrs 8, 10 en 11 van mevrouw de Bethune c. Ze wenst dit echter te doen in een goed afgebakende sociale context. Amendementen nrs 4 tot 11 van mevrouw de Bethune c. Amendementen nrs 150 tot 154 van de heer Vandenberghe c. De overheid moedigt de vorming van aanvullende pensioenen aan in de tweede pijler. Daarom wenst de overheid met fiscale stimuli de vorming van aanvullende pensioenen aan te moedigen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.