Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De variabele rentevoet is lager dan een vaste rentevoet
  Momenteel bedraagt dit 1 percent op het bedrag waarvoor de hypotheek wordt genomen op het onroe
  Sommige andere banken die internetsparen aanbieden doen dat per kwartaal

Belgisch geld. Dan kunt u dat nog steeds inruilen bij de Nationale Bank.

Krediet Bank

Jij, van jouw kant, moet goed nadenken alvorens een krediet aan te gaan, want je moet niet alleen het ontleende bedrag het kapitaal terugbetalen, maar je bent daarnaast ook interesten verschuldigd. Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Kluwer, losbl. Uit het voorgaande blijkt dat beide statistieken niet volledig met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht, al zou men kunnen verwachten dat de variaties in de uitstaande kredietbedragen dezelfde tendensen in de tijd vertonen. De loketbediende helpt u met het invullen van de nodige documenten. Schenk voldoende aandacht aan het bedrag dat je maandelijks zal moeten terugbetalen en vermijd dat de terugbetaling van het krediet je mogelijkheden te boven zou gaan. De verzekering moet worden gesloten vooraleer de belastingplichtige de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

Artikelsgewijze Commentaar Financieel Recht, Kluwer, losbl. Ze kan ook een nieuwe schatting van de woning vragen met schattingskosten tot gevolg. De nieuwe biljetten en munststukken zijn ontworpen door Aalstenaar Luc Luyckx. Bij leven van de verzekerde wordt er geen kapitaal uitgekeerd. Globaal zullen bedrijven en werknemers minder belastingen betalen. Nieuwe wetgeving voor beoefenaren van vrije beroepen, R. Rekenen in euro zal in het begin best moeilijk zijn. Bovendien moet u niet in euro betalen, zolang de frank nog bestaat.

Deze premie dekt meteen de hele verzekerde periode. De belastingplichtige die zijn premies wil aftrekken moet tegelijkertijd de verzekeringnemer en de verzekerde zijn. Vanaf volgend jaar kunt u uw werkgever vragen uw salaris in euro te storten. De bovenstaande beschouwingen zijn onontbeerlijk om de beperkingen van de statistische inlichtingen goed te kunnen inschatten. Bij de interpretatie van de statistieken mag de gebruiker deze beperkingen niet uit het oog verliezen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.