Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Ook dan geldt dat na het verstrijken van de wettelijke of afgesproken termijn de afgesproken re
  De koersen worden getoond met een vertraging van ongeveer 15 minuten
  Dit kan aantrekkelijk zijn bij de verwachting van een dalende rente

Bedrijfstakpensioenfonds voor apothekers en medewerkers in een apotheek.

Tpg Pensioen

Over het fonds, het bestuur, de activiteiten en de pensioenpaketten. Infosoft heeft Centric een belangrijk contract in Nederland afgesloten. Over de eindloonregeling, het flex-pensioen en het prepensioen. Haag is de operationele afdeling van Transport in de regio Den Haag. Hoe is het mogelijk dat medewerkers, met pensioenuitzicht 40dienstjaren enkele jaren max. Informatie voor de huidige en voormalige werknemers.

Bedrijfspensioenfonds met reglementen en statuten, informatie over het fonds en enkele jaarverslagen. Landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden behartigt de collectieve belangen van de gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen bij de regering en de politieke partijen. Informatie over pensioenen en het fonds voor de deelnemers van dit pensioenfonds. Onderhandelaars hou de rug eens recht, wij staan achter jullie en vragen niet te veel. Uitgebreide informatie over de verschillende pensioensoorten en -regelingen, fiscale aspecten.

Onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank helpt bij de beperking van pensioenbreuk bij werkloosheid. Onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.