Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Als dan nummer één hetzelfde biedt is de woning van hém
  In deze folder leest u welke voordelen dit zijn en welke voorwaarden er gelden
  Een financiering uitsluitend op basis van de pathologie vindt de minister evenwel niet aangewez

Als een optie een delta heeft van 50, zal de optie hetzelfde reageren op koersveranderingen van de onderliggende waarde als 50 aandelen.

Afstempelen Aandelen

Als een optie een delta heeft van 50, zal de optie hetzelfde reageren op koersveranderingen van de onderliggende waarde als 50 aandelen. Deze vorm van dividenduitkering is voor particulieren belastingvrij. Deze op de Londense beurs genoteerde index is samengsteld uit 100 Engelse beursfondsen. Wordt ook wel door Marketmakers gebruikt om AEX-index te beinvloeden. Deze positie ontstaat door een openingsaankoop van een optie of een future. De directie en de Raad van Commissarissen constateren dat de samenstelling van het beursfonds momenteel niet evenwichtig is. De naamgeving is historisch en heeft niets te maken met de plaats van verhandeling. Schrijvers moeten voldoen aan de Marginverplichting van de AEX-Optiebeurs. Daarenboven zal een positieve uitkomst van de juridische procedures vanzelfsprekend ook gunstig werken op de financiële positie. De intrinsieke waarde geeft aan hoeveel de opbrengst van de optie bij uitoefening bedraagt.

Daarom is de directie van mening dat één van de hierna genoemde strategische mogelijkheden op een redelijke termijn moet worden gerealiseerd. Bij een call-optie indien de koers van de onderliggende waarde een stuk hoger ligt; bij een put-optie indien de koers een stuk lager ligt dan de uitoefenprijs. Deze strafbare handeling is een van de punten die bij het recente schandaal op de amsterdamse beurs veel is toegepast.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.