Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Becue won ook de finale van de 100 en 200 meter schoolslag
  Turkse deel op 173 punten niet voldoet aan deze IFC richtlijnen
  Deze rente zal worden aangeduid als consumptieve rente

Akte die zonder tussenkomst van de notaris is opgesteld.

Lenen Zonder Inkomen

Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten het inkomen, de lening en de waarde van het huis voldoen aan normen. Hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost, maar waarbij het totale leenbedrag aan het einde van de looptijd wordt voldaan met de uitkering van een levensverzekering. Akte die zonder tussenkomst van de notaris is opgesteld. De werkelijke kosten die u betaalt voor uw huis nadat alle bijtellingen, aftrekposten en overige kosten zijn verrekend.

Hiervan is sprake als ieder van de betrokkenen afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totale hypotheekschuld. Mogelijkheid om bij verhuizing het nieuwe huis in onderpand te geven voor de bestaande hypotheek. De denkbeeldige huurwaarde van de woning, die de huiseigenaar moet optellen bij zijn of haar inkomen. Bepaling in een koopcontract die moet worden overgedragen op iedere volgende eigenaar. Deel van het belastbaar inkomen waarover u geen belasting hoeft te betalen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Groningen, Almere, Breda, Nijmegen, Apeldoorn, Enschede. Zonder huwelijkse voorwaarden bent u gehuwd in gemeenschap van goederen. Soorten hypotheekrente, bijvoorbeeld variabel of vast voor een bepaalde periode, met of zonder rentebedenktijd. Een door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin het gebruik van de grond in een gemeente is vastgelegd voor een aantal jaren. Meestal moet u bij verkoop binnen een aantal jaren een deel van de winst afstaan.

Het deel van het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. De op het moment geldende rente voor een nieuwe hypotheek. Een kostenpost u die van uw bruto inkomen mag aftrekken om het belastbaar inkomen uit te rekenen. Instelling waar alle onroerende zaken grond, gebouwen staan geregistreerd. Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan. Ander woord voor hypotheeknemer of hypothecaire financier. Kosten die de bank in rekening brengt als u tussentijds uw rentevastperiode of uw aflossingsvorm wilt wijzigen. Lening om de periode tot de verkoop van uw oude huis te overbruggen, terwijl u al een nieuw huis hebt gekocht. Hypotheekrente die meebeweegt met de rente op de kapitaalmarkt. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel groter dan het aflossingsdeel.

Een door het kadaster gewaarmerkt kopie van de transportakte. Stuk grond met bebouwing dat bij het kadaster staat geregistreerd. Bemiddelaar in onroerend goed die handelt in naam en voor rekening van anderen. Brengen sommige banken in rekening wanneer u afziet van een hypotheek terwijl u de offerte eerder had geaccepteerd. Vergoeding of provisie die de makelaar u voor zijn diensten in rekening brengt. Verklaring van een werkgever ten behoeve van een van zijn werknemers, nodig voor inschrijving bij de verzekering, ziekenfonds e. Formele handeling waarbij een akte in het bijzijn van de notaris wordt ondertekend.

De hoogte van het forfait is gebaseerd op de taxatie van de woning door de gemeente. Borgstelling die door het Waarborgfonds Eigen Woningen wordt afgegeven. Het percentage ligt doorgaans lager dan voor een rente die voor een of meerdere jaren wordt vastgelegd. Een college dat bouwplannen beoordeelt en advies uitbrengt aan de gemeente. Een ondertekend en gedagtekend document waarin feiten en afspraken zijn vastgelegd. De huiseigenaar die zijn huis als onderpand inbrengt om een hypothecaire lening te krijgen. Hypotheekvorm waarbij elke maand een vast totaalbedrag aan rente en aflossing wordt betaald. Sommige geldverstrekkers laten na afloop van elke rentevaste periode uw huis opnieuw taxeren. Huis waarbij de garage zich op de begane grond in het pand bevindt.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.