Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  In het totaal komt dit dan effectief op een opbrengst van 60 euro na 6 maanden
  De levensloopwijzer berekent dan wat u straks aan verlof kunt betalen
  De lift staat klaar de hoogste tijd om naar boven te gaan

Afgevaardigd bestuurder Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Financiering Ziekenhuis

Afgevaardigd bestuurder Universitair Ziekenhuis Antwerpen. De productiviteit kan alleen nog opgevoerd worden door aan kwaliteit in te boeten. Personeelsnormen verlagen en toch dezelfde financiering garanderen is geen oplossing om het nijpend begrotingstekort op te vangen. Verwante activiteiten en objectieven van de verantwoordelijke arts van de cel M.

In wezen zou dat trouwens het probleem slechts verschuiven. Dit systeem is inderdaad eveneens van toepassing voor de hoofdstuk IV-bis geneesmiddelen. Dit forfaitaire vergoedingssysteem is enkel van toepassing voor de specialiteiten die nominatief vermeld worden op de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten. In de Franse Gemeenschap moet men nog starten met een dergelijke benadering. Het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 legt de registratie van de M. De bezoldiging van de volgende vier soorten mandaten is ongeveer dezelfde.

In Vlaanderen worden sedert anderhalf jaar ook kwalitatieve elementen in rekening gebracht bij de controle op het naleven van de erkenningcriteria. Binnen deze periode moet het doctoraat behaald worden. Zorgverstrekking is een continuŁm, met de patiŽnt in het centrum. De maximale duur van een assistentenmandaat is 3 periodes van 2 jaar. Voor elke homogene groep van zieken, berekent het Ministerie een gemiddeld dagverblijf dat zal dienen als referentie voor het lopende jaar. Indien nodig kan de uitzonderingslijst maandelijks bijgewerkt worden; dit gebeurt minstens 1 keer per jaar.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.